quote-rightאני מאמין ברפואת שיניים המקנה חוויה חיובית למטופל, ברמת ביצוע גבוהה, בגישה תומכת, אכפתית וסבלניתquote-right

שמי יואב, רופא שינים בוגר האוניברסיטה העברית הדסה בירושלים, חבר בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל. בצבא שירתתי כחובש קרבי ביחידה ביחידה מובחרת וכיום משמש כחובש קרבי במערך המילואים. טיפול אינו חייב להיות חוויה מפחידה, כואבת ולא נעימה, אני מאמין בגישה אנושית שרואה את המטופל במרכז, ולכן יש ללוות אותו ולדבר אליו בגובה העיניים. כרופא מוטלת עליי האחריות להיות מעודכן בפיתוחים ובטכנולוגיות החדישות ביותר, המאפשרות טיפול איכותי והממזער הכאב. חשוב לי להעניק חווית טיפול חיובית, ברמת ביצוע גבוהה, בגישה תומכת, אכפתית וסבלנית.quote-rightאני מאמין ברפואת שיניים שמקנה חוויה חיובית למטופל המאופיינת במקצועיות ורמת ביצוע גבוהה בשילוב גישה תומכת, אכפתית וסבלניתquote-right

ד"ר יואב פלמה, רופא שיניים בוגר האוניברסיטה העברית "הדסה" בירושלים, חבר בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל. בשירותו הצבאי הסדיר שימש כחובש ולוחם ביחידה מובחרת. טיפול אינו חייב להיות חוויה מפחידה, כואבת ולא נעימה, כיום ישנם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים המפחיתים את הכאב משמעותית, בנוסף אפשר להפחית את חרדת הטיפול על ידי גישה אנושית שרואה את המטופל במרכז, מדברת אליו בגובה העיניים ומלווה אותו לאורך כל הדרך. אני מאמין ברפואת שיניים שמקנה חוויה חיובית למטופל המאופיינת במקצועיות ורמת ביצוע גבוהה בשילוב גישה תומכת, אכפתית, וסבלנית.


quote-rightאני מאמין ברפואת שיניים שמקנה חוויה חיובית למטופל המאופיינת במקצועיות ורמת ביצוע גבוהה בשילוב גישה תומכת, אכפתית וסבלניתquote-right

ד"ר יואב פלמה, רופא שיניים בוגר האוניברסיטה העברית "הדסה" בירושלים, חבר בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל. בשירותו הצבאי הסדיר שימש כחובש ולוחם ביחידה מובחרת. טיפול אינו חייב להיות חוויה מפחידה, כואבת ולא נעימה, כיום ישנם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים המפחיתים את הכאב משמעותית, בנוסף אפשר להפחית את חרדת הטיפול על ידי גישה אנושית שרואה את המטופל במרכז, מדברת אליו בגובה העיניים ומלווה אותו לאורך כל הדרך. אני מאמין ברפואת שיניים שמקנה חוויה חיובית למטופל המאופיינת במקצועיות ורמת ביצוע גבוהה בשילוב גישה תומכת, אכפתית, וסבלנית.